สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

ข่าวกิจกรรม


สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด..คลิก

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายจามินวัศญ์ พิลาศเอมร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย

นางสาวพิน ทรงอาษา ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 33 ราย ประกอบด้วยปลานิลแปลงเพศ จำนวน 700 ตัว อาหารปลากินพืช 1 กระสอบ ณ สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6