ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พื้นที่อำเภออาจสามารถ

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พื้นที่อำเภออาจสามารถ 

BreakingNews


ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พื้นที่อำเภออาจสามารถ..คลิก

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายวิชยันตร์ จันทะโสต ประมงอำเภออาจสามารถ ร่วมกับนายอติราช ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ณ สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด จำนวน 50,000 ตัว เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ และแจกจ่ายเอกสารให้ความรู้กับประชาชน โดยมีนายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอำเภออาจสามารถ เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6