ตรวจเยี่ยมฟาร์มปลาดุก พื้นที่อำเภอธวัชบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ตรวจเยี่ยมฟาร์มปลาดุก พื้นที่อำเภอธวัชบุรี 

BreakingNews


ตรวจเยี่ยมฟาร์มปลาดุก พื้นที่อำเภอธวัชบุรี..คลิก

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายทินกร อ่อนประทุม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายบุญธง เภาเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ดนางอรุณรัตน์ วงศ์สมศรี ประมงอำเภอธวัชบุรี และนายมนตรี สุดวิลัย ประมงอำเภอเชียงขวัญ

  ร่วมตรวจเยี่ยมฟาร์มปลาดุก สุขศิริฟาร์ม ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเป็นฟาร์มเลี้ยงปลาดุกที่ใช้วิธีการเลี้ยงปลาแบบหนาแน่น ในบ่อพลาสติก ซึ้งมีผลผลิตต่อบ่อประมาณ 1000 กิโลกรัม และมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ปลาร้า ปลาแดดเดียว เป็นต้น    

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6