ออกตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พื้นที่อำเภอธวัชบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ออกตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พื้นที่อำเภอธวัชบุรี 

BreakingNews


ออกตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พื้นที่อำเภอธวัชบุรี..คลิก

 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางอรุณรัตน์ วงศ์สมศรี ประมงอำเภอเมืองธวัชบุรี นางสาวเสาวลักษณ์ นิลคุณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายชนาธิป รอดระรัง นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด 

  ออกตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 หลังได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ว่ามีการลักลอบทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ ณ หนองเมือง ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พบการใช้เครื่องมือประเภท ข่ายลอย  จำนวน 3 ผืน และได้ทำการตรวจยึดเครื่องมือทำประมงไว้ พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6