จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย 

ข่าวกิจกรรม


จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย..คลิก

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ หนองสนามบินเก่า บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการสนันสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ร้อยเอ็ด จำนวน 501,098 ตัว ประกอบด้วย ปลายี่สก ปลานวลจันทร์ ปลาบึก ปลาหลด และกุ้งก้ามกราม โดยมีนายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมงในจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่องค์บริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6