ประชุมการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประมง (Fisheries Co-ordinator :FC) ผ่านระบบ ไลน์ วีดีโอคอล ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ประชุมการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประมง (Fisheries Co-ordinator :FC) ผ่านระบบ ไลน์ วีดีโอคอล ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 

ข่าวกิจกรรม


ประชุมการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประมง (Fisheries Co-ordinator :FC) ผ่านระบบ ไลน์ วีดีโอคอล ประจำเดือน พฤษภาคม 2564..คลิก

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา พ.ศ.2564 พร้อมกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ประมงอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มและเจ้าที่สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมการประชุมการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประมง (Fisheries Co-ordinator :FC) ผ่านระบบ ไลน์ วีดีโอคอล ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30-11.30 น.  ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 676/2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator :FC) เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคคลกรมประมงของทุกเหนื่อยงานในพื้นที่ มีการประสานงานบูรณาการด้านอัตรากำลังและงบประมาณใรการร่วมกันวางแผนและร่วมปฏิบัติงานให้ภารกิจของกรมประมงสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ที่กำหนด

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6