ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ( Fieid Day ) พื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ( Fieid Day ) พื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ( Fieid Day ) พื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ..คลิก

   วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายศิริพงษ์ ข้องหลิม ประมงอำเภอสุวรรณภูมิ 

   ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ( Fieid Day ) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านคูน้อย หมู่ที่12 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านคูน้อย และเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6