นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร อ.เสลภูมิ

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร อ.เสลภูมิ นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร อ.เสลภูมิ..คลิก

  วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และนายจามินวัศญ์ พิลาศเอมอร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง ร่วมกับนายจักรชัยวิทย์ พลเยี่ยม ประมงอำเภอเสลภูมิ และนายวิชยันตร์ จันทะโสต ประมงอำเภออาจสามารถ

  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลาพัฒนาอาชีพประมงอย่างยั่งยืน ต.ท่าม่วง และกลุ่มเพาะปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหาผลทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID -19) และหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6