ติดตามกิจกรรมงานภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


ติดตามกิจกรรมงานภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 8 มีนาคม 2565  นายประจวบ เจี้ยงยี่ ตำแหน่ง ประมงจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และประมงอำเภอเมืองบึงกาฬ  ติดตามกิจกรรมงานภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยดอกไม้ อำเภอเมืองบึงกาฬ และมอบพันธ์แหนแดงให้กับคณะกรรมการประมงโรงเรียน จำนวน 2 ถุง เพื่อเพาะขยายพันธุ์ในการสร้างอาหารธรรมชาติสำหรับพันธุ์ปลากินพืชในโรงเรียนต่อไป อีกทั้งติดตามงานตามโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พร้อมนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อ...  68   สาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ ( Mobile Hatchery )   60  ออกประเมิน ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วย การลงแรงประมง (CPUE)   58  ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง และประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูสัตว์น้ำมีไข่ฯ   57  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   57  เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการจ้างวิศวกร   54  กรมประมง ประกาศกำหนด "ฤดูน้ำแดง" ปี 2564-2565   52  ประชาสัมพันธ์ มาตรการเกี่ยวกับช่วงฤดูปลาวางไข่ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเ...  52  ร่วมพิธีเปิดร้าน Fisherman shop @ buengkan   51  ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยเชอร์รี่   49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473