ออกปฎิบัติงานในการติดตามกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


ออกปฎิบัติงานในการติดตามกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 7 มีนาคม 2565  นายประจวบ เจี้ยงยี่ ตำแหน่ง ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับประมงอำเภอเมืองบึงกาฬ ออกปฎิบัติงานในการติดตามกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยดอกไม้ อำเภอเมืองบึงกาฬ รวมทั้งติดตามงานตามโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ และอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียน ตชด.และเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในในพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565   83   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อ...  63  สาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ ( Mobile Hatchery )   59  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   55  ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง และประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูสัตว์น้ำมีไข่ฯ   54  ออกประเมิน ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วย การลงแรงประมง (CPUE)   53  เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการจ้างวิศวกร   51  กรมประมง ประกาศกำหนด "ฤดูน้ำแดง" ปี 2564-2565   50  ประชาสัมพันธ์ มาตรการเกี่ยวกับช่วงฤดูปลาวางไข่ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเ...  49  ร่วมพิธีเปิดร้าน Fisherman shop @ buengkan   48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473