ประชาสัมพันธ์

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-13  |   ข่าววันที่: 2017-08-12 |  อ่าน: 371 ครั้ง
 

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา)  ได้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย    ผ่านด่านพรมแดนตากใบ จังหวัดนราธิวาส พบว่าเป็นปลาทรายแดง ปลาปากคม ปลาเม็ดขนุน     ปลาตาหวาน  ปลาสีกุนข้างเหลือง ปลากะพงข้างเหลืองและปลาเบญจพรรณคละขนาดทั้งตัวแช่เย็น ปริมาณรวม 2,800 กิโลกรัม ผลการตรวจสอบสินค้าดังกล่าวตรงตามใบอนุญาตที่ขอและได้ทำ    การเก็บตัวอย่างตรวจสอบทางกายภาพเบื้องต้น และได้ดำเนินการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,149)  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (976) สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (939) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (885) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (854) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (764) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (726) ประชาสัมพันธ์.. (724) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (723) ประชาสัมพันธ์.. (714) ประชาสัมพันธ์.. (692) ประชาสัมพันธ์.. (670) ประชาสัมพันธ์.. (643) แบนเนอร์.. (637) ประชาสัมพันธ์.. (632) ประชาสัมพันธ์.. (618) ประชาสัมพันธ์.. (618) ประชาสัมพันธ์.. (604) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (600) ประชาสัมพันธ์.. (585)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110