ประชาสัมพันธ์

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-13  |   ข่าววันที่: 2017-08-12 |  อ่าน: 514 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม  2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต              ได้ร่วมกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560     ณ หอประชุมอำเภอตากใบ จ.นราธิวาส และเข้าร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ        พันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 2,000,000 ตัว ณ บริเวณแม่น้ำตากใบ ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ   จ.นราธิวาส


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,126)  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (956) สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (894) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (869) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (841) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (744) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (716) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (709) ประชาสัมพันธ์.. (708) ประชาสัมพันธ์.. (701) ประชาสัมพันธ์.. (683) ประชาสัมพันธ์.. (651) ประชาสัมพันธ์.. (635) แบนเนอร์.. (625) ประชาสัมพันธ์.. (622) ประชาสัมพันธ์.. (609) ประชาสัมพันธ์.. (603) ประชาสัมพันธ์.. (594) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (588) ประชาสัมพันธ์.. (573)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110