ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2561

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-31  |   ข่าววันที่: 2018-08-31 |  อ่าน: 346 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,366)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,216) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,126) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (1,003) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (984) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (935) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (902) ประชาสัมพันธ์.. (845) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (838) ประชาสัมพันธ์.. (826) ประชาสัมพันธ์.. (800) ประชาสัมพันธ์.. (800) ประชาสัมพันธ์.. (783) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (769) ประชาสัมพันธ์.. (753) ประชาสัมพันธ์.. (742) ประชาสัมพันธ์.. (733) ประชาสัมพันธ์.. (730) ประชาสัมพันธ์.. (719) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (700)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110