ปิดระบบการให้บริการระบบ NSW ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น ถึงเวลา 09.00 น.

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ปิดระบบการให้บริการระบบ NSW ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น ถึงเวลา 09.00 น.  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-30  |   ข่าววันที่: 2018-08-30 |  อ่าน: 165 ครั้ง
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร จะดำเนินการปิดระบบการให้บริการระบบ NSW ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น ถึงเวลา 09.00 น. 
ตามแผนโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ NSW เพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่มากขึ้นในอนาคต และแผนทดสอบการทำงานทดแทนกันระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ประจำปี 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลมายังระบบ NSW ตามวันเวลาดังกล่าวด้วย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,230)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,072) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,045) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (936) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (904) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (807) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (774) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (764) ประชาสัมพันธ์.. (756) ประชาสัมพันธ์.. (750) ประชาสัมพันธ์.. (728) ประชาสัมพันธ์.. (713) ประชาสัมพันธ์.. (693) ประชาสัมพันธ์.. (674) ประชาสัมพันธ์.. (662) ประชาสัมพันธ์.. (660) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (654) ประชาสัมพันธ์.. (645) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (636) ประวัติหน่วยงาน.. (620)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110