ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-15  |   ข่าววันที่: 2017-11-10 |  อ่าน: 467 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,292)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,166) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,093) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (973) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (951) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (858) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (851) ประชาสัมพันธ์.. (817) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (803) ประชาสัมพันธ์.. (787) ประชาสัมพันธ์.. (767) ประชาสัมพันธ์.. (749) ประชาสัมพันธ์.. (728) ประชาสัมพันธ์.. (727) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (720) ประชาสัมพันธ์.. (711) ประชาสัมพันธ์.. (701) ประชาสัมพันธ์.. (694) ประชาสัมพันธ์.. (692) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (669)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110