ทำเนียบรายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดนนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


ทำเนียบรายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดนนทบุรี 1. นายเชื้อ นาควิเวก 2509 - 2515
2. นายสาคร กุลมาตย์ 2515 - 2519
3. นายมนัส ศิริมัย 2519 - 2526
4. นายสุชิน ทองมี 2526 - 2530
5. นายสุพร วัชรวิภา 2530 - 2534
6. นายสุเมธ ตันติกุล 2534 - 2535
7. นายชนะ จุลเวช 2535 - 2537
8. นายสิงหนาท ประศาสน์ศิลป์ 2537 - 2537
9. นายสถิตย์ สิกขา 2537 - 2542
10. นางสาวโสภา อารีรัตน์ 2542 - 2542
11. นางมารยาท คำบุศย์ 2543 - 2548
12. นายวัฒนา ถาวรนาน 2548 - 2549
13. นางอุมาพร พิมลบุตร 2549 – 2552
14. นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ รน. 2553 - 2556
15. นายประพันธ์ ลีปายะคุณ 2557 - 2558
16. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ 2558 - 2559
17. นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ 2559 - 2560
18. นายสหัส ปาณะศรี 2561 - 2562
19. นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ 2562 - 2565
20. นายพงศ์เทพ จันทรชิต 2565 - ปัจจุบัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ   92   งานพิธีเปิดสะพานเฉลิมชัย ประชารวมใจ ณ ตลาดน้ำไทรน้อย วัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบ...  89  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2565   76  การประชุมจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนนทบุรี   71  (อ.เมืองนนทบุรี) กิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบป...  62  เตือน! เกษตรกรเฝ้าระวังโรคปลาในช่วงอากาศแปรปรวน   61  (อ.บางกรวย) มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกร ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่าย   57  กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบร...  55  (อ.บางบัวทอง) โครงการชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน)   55  (อ.บางกรวย) มอบใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP)   51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ