การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ผู้ประกอบการด้านการประมง และ ผู้ทำการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ผู้ประกอบการด้านการประมง และ ผู้ทำการประมง 

ประชาสัมพันธ์


 

ขอประชาสัมพันธ์ให้ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ผู้ประกอบการด้านการประมงทุกประเภท และ ผู้ทำการประมง
ที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ทะเบียนผู้ประกอบการ
และ ทะเบียนผู้ทำการประมง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน


สามารถขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ประกอบการ
การขอขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  โหลดแบบฟอร์มได้จากเมนู แบบฟอร์ม/คำขอ

 

*** แนวทางการปฏิบัติหลังการขึ้นทะเบียน ***

1. ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูลในบัตร และวันที่สิ้นอายุของทะเบียน

2. แจ้งผลประกอบการเลี้ยง ผลผลิตสัตว์น้ำ ให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงเป็นประจำทุกปี

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชนิดปลา, ขนาดพื้นที่, ผู้ครอบครอง ฯลฯ ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าหน้าที่โดยทันที

4. ผู้ปฏิเสธ หรือผู้ละเลย ตามข้อ 2 และ 3 เจ้าหน้าที่จะไม่พิจารณาต่ออายุทะเบียนฯ ให้หลังจากสิ้นอายุทะเบียน

5. ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีอายุ 3 ปี สามารถต่อทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนการหมดอายุ 60 วัน พร้อมเอกสารบัตรทะเบียนเดิม และผลประกอบการ ตามข้อ 2

 

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันในเวลาราชการ

สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี 02 595 0982-3

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส...  90   พิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล (Kick off) ณ วัดไทรใหญ่ - วัดไทรน้อย   81  (อ.บางกรวย) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...  70  งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงภายในธีม Fisherman Shop @Non...  70  (อ.บางบัวทอง) ตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ อ๊อด ปลาเค็มอบโอโซน   68  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2565   67  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   67  การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ   66  (อ.บางกรวย) ตรวจประเมินกิจกรรม พัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565   64  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงจากเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี ภายในธีม Fisherman Shop @Nont...  62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ