การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ผู้ประกอบการด้านการประมง และ ผู้ทำการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ผู้ประกอบการด้านการประมง และ ผู้ทำการประมง 

ประชาสัมพันธ์


 

ขอประชาสัมพันธ์ให้ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ผู้ประกอบการด้านการประมงทุกประเภท และ ผู้ทำการประมง
ที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ทะเบียนผู้ประกอบการ
และ ทะเบียนผู้ทำการประมง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน


สามารถขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ประกอบการ
การขอขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  โหลดแบบฟอร์มได้จากเมนู แบบฟอร์ม/คำขอ

 

*** แนวทางการปฏิบัติหลังการขึ้นทะเบียน ***

1. ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูลในบัตร และวันที่สิ้นอายุของทะเบียน

2. แจ้งผลประกอบการเลี้ยง ผลผลิตสัตว์น้ำ ให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงเป็นประจำทุกปี

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชนิดปลา, ขนาดพื้นที่, ผู้ครอบครอง ฯลฯ ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าหน้าที่โดยทันที

4. ผู้ปฏิเสธ หรือผู้ละเลย ตามข้อ 2 และ 3 เจ้าหน้าที่จะไม่พิจารณาต่ออายุทะเบียนฯ ให้หลังจากสิ้นอายุทะเบียน

5. ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีอายุ 3 ปี สามารถต่อทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนการหมดอายุ 60 วัน พร้อมเอกสารบัตรทะเบียนเดิม และผลประกอบการ ตามข้อ 2

 

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันในเวลาราชการ

สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี 02 595 0982-3

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  146   (อ.บางกรวย) ชี้แจงข้อมูลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปล...  104  (อ.ไทรน้อย) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดยอดพระพิมล อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี   94  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   93  (อ.บางบัวทอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน   85  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2564   84  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2564   80  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  78  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เพื่อปล่อยในกิ...  77  (อ.บางใหญ่) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำป...  75

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ