ปฏิบัติงานตรวจสอบการลักลอบค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย ณ จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)


ปฏิบัติงานตรวจสอบการลักลอบค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย ณ จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ข่าวกิจกรรม


          วันที่ 19 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) ออกปฏิบัติงานตรวจสอบการลักลอบค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย ณ จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลการตรวจ ไม่พบการลักลอบค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย และปฏิบัติงานตรวจสอบผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ จำนวน 1 ราย สินค้าสัตว์น้ำได้แก่ ปลานิล และปลาไนมีชีวิต ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ผู้ประกอบการมีใบอนุญาตประกอบการส่งออก และสินค้าสัตว์น้ำถูกต้องตามสำแดง เจ้าหน้าที่ จึงได้ตรวจปล่อยสินค้าและบันทึกข้อมูลในระบบ FSW ต่อไป

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

     เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150     ossfish@hotmail.com   053777504   053777505   แฟนเพจ