ปฏิบัติงานตรวจสอบการลักลอบค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 และตลาดสดไม้ลุงขน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)


ปฏิบัติงานตรวจสอบการลักลอบค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 และตลาดสดไม้ลุงขน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ข่าวกิจกรรม


          วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 04:00 น.-08:00 น.เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) ออกปฏิบัติงานตรวจสอบการลักลอบค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 และตลาดสดไม้ลุงขน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตรวจสอบสินค้าส่งออก ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาทูลัง ส้ม เนื้อไก่ ผักกาด ฯลฯ โดยมีการขออนุญาตถูกต้องตามระเบียบ ไม่พบการลักลอบค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

     เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150     ossfish@hotmail.com   053777504   053777505   แฟนเพจ