ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

 ด่านตรวจประมงสุรินทร์

ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-07-17  |   ข่าววันที่: 2017-07-17 |  อ่าน: 978 ครั้ง
 

ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ  เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และชี้แจงถึงระเบียบข้อกฎหมายที่เพิ่งประกาศใช้ใหม่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์จึงขอเชิญประชุมผู้ประกอบการ หรือผู้แทน นำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕60  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ ๒ สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา

  •  Hits 10 อันดับ
  • ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐.. (978)  ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ำ .. (953) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง และหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานจุดตรวจบูรณาการร่วมช่องจอม  ได้ร่วมกันป.. (885) การวิเคราะห์เส้นทางนำเข้า-ส่งออก ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์.. (860) ทำเนียบหัวหน้าด่าน.. (860) ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑.. (845) หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา.. (807) องค์ความรู้ การตรวจสุขภาพสัตว์น้้าเบื้องต้น (ทางกายภาพ).. (778) CIUU.. (592) การปฏิบัติงานป้องกัน ประชาสัมพันธ์การกระทำความผิดกฏหมายประมงช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-17 เมษายน 60.. (558)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงสุรินทร์

     จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม หมู่ที่ ๑๔ ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ๓๒๒๑๐