ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานจัดทำฐานข้อมูล และบริการข้อมูลการนำเข้าส่งออก สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 ด่านตรวจประมงสุรินทร์

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานจัดทำฐานข้อมูล และบริการข้อมูลการนำเข้าส่งออก สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-09-28  |   ข่าววันที่: 2017-09-28 |  อ่าน: 278 ครั้ง
 

ตามที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๑ (เชียงราย)กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ได้จัดจ้างเหมาบริการงานจัดทำฐานข้อมูล และบริการข้อมูลการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต  จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ นายดกวิทย์  ยงไธสง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐. บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

                                     ประกาศ ณ วันที่   ๒๘    กันยายน  2560      


  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐.. (663)  ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ำ .. (650) ทำเนียบหัวหน้าด่าน.. (615) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง และหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานจุดตรวจบูรณาการร่วมช่องจอม  ได้ร่วมกันป.. (575) การวิเคราะห์เส้นทางนำเข้า-ส่งออก ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์.. (564) ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑.. (547) หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา.. (504) องค์ความรู้ การตรวจสุขภาพสัตว์น้้าเบื้องต้น (ทางกายภาพ).. (497) ออกอากาศ สวท.สุรินทร์รายการ "เกษตรก้าวไกล ใส่ใจเกษตรกร" .. (376) การปฏิบัติงานป้องกัน ประชาสัมพันธ์การกระทำความผิดกฏหมายประมงช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-17 เมษายน 60.. (373) CIUU.. (352) ประวัติหน่วยงาน.. (339) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การทำงานของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์.. (330) ประกาศกระทรวจเกษตรและสหกรณ์.. (292) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานจัดทำฐานข้อมูล และบริการข้อมูลการนำเข้าส่งออก สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต.. (278) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (276) อบรมจัดทำWebsite.. (265) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การทำงานของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ เดือนพฤษภาคม 2561.. (264) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การทำงานของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ เดือนกรกฎาคม 2561.. (231) สถาบัน.. (214)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงสุรินทร์

     อาครสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกาบเชิง ถ.สุรินทร์-กาบเชิง ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ๓๒๒๑๐