กิจกรรม Big Cleaning Day

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรม Big Cleaning Day 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-06-06  |   ข่าววันที่: 2017-06-05 |  อ่าน: 334 ครั้ง
 

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 นายไชยวัฒน์  รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ นำบุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ทำกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านพักข้าราชการ


  •  Hit 20 อันดับ
  • ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (2,830)  เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560.. (1,682) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,428) สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ.. (1,119) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (950) ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (906) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2560.. (888) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61.. (768) สัตว์น้ำประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (767) แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กรณีปลากระเบนน้ำจืดและสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES.. (738) ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2559.. (654) โครงการส่งเสริมด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน.. (598) แบนเนอร์.. (572) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.. (556) พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอนาโพธิ์.. (534) ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ เตรียมดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (532) ประชุมชี้แจงและจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (524) หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ .. (520) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (516) งดจับปลาในฤดูปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (515)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

     103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000