เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 

ข่าวสารราชการ

 เผยเเพร่: 2017-06-01  |   ข่าววันที่: 2017-06-01 |  อ่าน: 1,695 ครั้ง
 

ด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2460 เรียกว่า "ธงไตรรงค์" ในการนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และในคราวประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดและหน่วยงานระดับท้องถิ่นดำเนินการประดับธงชาติไทย ตามอาคารสถานที่ ของหน่วยงาน และประดับธงชาติไทยตามถนนและบ้านเรือน ในวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน

เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์จึงขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน ตามถนน บ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ ในวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน


  •  Hit 20 อันดับ
  • ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (2,905)  เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560.. (1,695) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,447) สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ.. (1,157) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (960) ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (930) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2560.. (896) สัตว์น้ำประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (789) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61.. (783) แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กรณีปลากระเบนน้ำจืดและสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES.. (759) ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2559.. (670) โครงการส่งเสริมด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน.. (613) แบนเนอร์.. (587) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.. (570) พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอนาโพธิ์.. (548) ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ เตรียมดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (545) ประชุมชี้แจงและจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (543) หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ .. (542) งดจับปลาในฤดูปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (532) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (529)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

     103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000