ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-18  |   ข่าววันที่: 2020-03-10 |  อ่าน: 139 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 10 -13 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ได้จัดทำการอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รุ่นที่ 13 - 16 ในเขตพื้นที่ จ.อุดรธานี ได้แก่ อ.หนองแสง 15 ราย ณ ศาลากลางบ้านทับกุง , อ.น้ำโสม 15 ราย ณ ศาลากลางบ้านนางัว , อ.บ้านผือ 15 ราย   ณ ห้องประชุม อบต.จำปาโมง และ จ.หนองบัวลำภู ได้แก่ อ.โนนสัง 25 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.โนนสัง รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000