ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-19  |   ข่าววันที่: 2020-03-17 |  อ่าน: 193 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 17 – 19  มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ได้จัดทำการอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รุ่นที่ 17 – 19  ในเขตพื้นที่ จ.อุดรธานี ได้แก่ อ.เมือง 15 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 4 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี และ จ.หนองบัวลำภู ได้แก่ อ.เมือง 50 ราย ณ หอประชุมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู , อ.สุวรรณคูหา 50 ราย ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หมู่ 6 ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู รวมจำนวนทั้งสิ้น 115 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000