ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-18  |   ข่าววันที่: 2020-03-03 |  อ่าน: 110 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ได้จัดทำการอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รุ่นที่ 9 - 12 ในเขตพื้นที่ จ.อุดรธานี ได้แก่ อ.กุดจับ 15 ราย ณ ศาลากลางบ้านหนองสร้างไพร , อ.ศรีธาตุ 21 ราย ณ ศาลากลางบ้านคำกุง , อ.หนองวัวซอ 18 ราย ณ ศาลากลางบ้านกุดหมากไฟ และ อ.โนนสะอาด 13 ราย ณ ศาลากลางบ้านกุดดอกคำ รวมจำนวนทั้งสิ้น 67 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000