ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-03-28  |   ข่าววันที่: 2019-03-19 |  อ่าน: 139 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ลงพื้นที่ เพื่อติดตามให้คำแนะนำ ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในเขตพื้นที่ อำเภอศรีธาตุ อำเภอโนนสะอาด อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง อำเภอนาวัง และอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวนทั้งสิ้น ๘๖ ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000