ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-03-22  |   ข่าววันที่: 2019-03-19 |  อ่าน: 140 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) มอบหมายให้ นายบรรพต พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานโครงการฯ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ร่วมกับ กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำจืด สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะกรรมการโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ณ หนองก่าน-สุขสำราญ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีการจับผลผลิตสัตว์น้ำขึ้นเพื่อจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดรายได้ มีการประชุมตกลงเพื่อจัดสรรเงินปันผลให้กับสมาชิกของโครงการฯ และมีการวางแผนเพาะพันธุ์ปลาในเเหล่งน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมโรงการฯ ต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000