ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-03-28  |   ข่าววันที่: 2019-03-25 |  อ่าน: 145 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ได้จัดทำการอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู รุ่นที่ ๔ - ๖  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จำนวน ๖๐ ราย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จำนวน ๕๐ ราย และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จำนวน ๕๐ ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000