ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) มอบหมายให้ นายนเรศ  นาเมืองรักษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “วิธีการเลี้ยงกบ และขั้นตอนการทำบ่อซีเมนต์สำหรับเลี้ยงกบ” ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพในชุมชน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233