ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


       เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) มอบหมายให้ นางนพมาศ เจียวตั้ง นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวจีรนันท์ สุขผล นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ร่วมกับบริษัทเบทาโกร จำกัด(มหาชน) เข้าพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และรับสมัครเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการปี ๒๕๖๒ ในการนี้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๓๗ ราย

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233