ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในการนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต ๔ (อุดรธานี) ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลา ส่องกล้องจุลทรรศน์ดูการเจริญเติบโตของไข่ปลายี่สกเทศ และได้เปิดโอกาสให้น้องๆได้ร่วมสนุกโดยการตอบคำถาม และมอบปลาหางนกยูงเป็นของรางวัล ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233