ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต ๔(อุดรธานี) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะกรรมการแหล่งน้ำ ร่วมกันประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ (CPUE )  ในโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง ณ หนองก่าน-สุขสำราญ หมู่ ๒,๑๖ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233