ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


   เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในการนี้  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลายี่สกเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ ตัว โดยมี นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ แหล่งน้ำบึงชวน บ้านโพธิ์ตาก ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233