ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-08-09  |   ข่าววันที่: 2018-08-09 |  อ่าน: 223 ครั้ง
 

        วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร ตามโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” (รายเก่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) ในจังหวัดอุดรธานี ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองแสง จำนวน ๓๖ ราย (๔๘,๕๐๐ ตัว) อำเภอหนองวัวซอ  จำนวน ๘๘ ราย (๙๓,๕๐๐ ตัว) และอำเภอเมือง จำนวน ๙๕ ราย (๑๐๒,๕๐๐ ตัว) รวมทั้งสิ้น ๒๑๙ ราย พันธุ์ปลาที่สนับสนุนให้กับเกษตรกร คือปลายี่สกเทศ  จำนวน ๒๔๔,๕๐๐ ตัว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000