ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) โดยมี นายสุทัศน์ เผือกจีน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับข้าราชการจากสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศพจ.เขต๔ (อุดรธานี) ผอ.ศพจ.เขต๔ (อุดรธานี) ได้รายงานประวัติของหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงาน ในการนี้ ท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานกับคณะที่เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233