ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-03-29  |   ข่าววันที่: 2018-03-26 |  อ่าน: 233 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ลงพื้นที่เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ ๒   ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  จำนวน ๑๓ ราย ในเขตพื้นที่ อำเภอนาวัง และอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000