ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-03-29  |   ข่าววันที่: 2018-03-28 |  อ่าน: 248 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) มอบหมายให้ นางนพมาศ เจียวตั้ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับ นายวิบูลย์  บุตตะพรม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ในฐานะผู้จัดการแปลงใหญ่เลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดอุดรธานี  มอบปัจจัยการผลิตแก่สมาชิกโครงการแปลงใหญ่เลี้ยงปลานิลในกระชังอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดอุดรธานี และประชุมระดมความคิดแนวทางการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต และการบันทึกในสมุดบันทึกการเลี้ยง แก่สมาชิกโครงการฯ  ณ ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000