ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-03-16  |   ข่าววันที่: 2018-03-16 |  อ่าน: 266 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ได้ออกพื้นที่สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) ในเขตพื้นที่ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอกุมภวาปี อำเภอศรีธาตุ อำเภอพิบูลย์รักษ์   อำเภอหนองหาน อำเภอโนนสะอาด อำเภอเพ็ญ อำเภอกุดจับ และอำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๘ ราย 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000