ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ได้สนับสนุนพันธุ์ปลากระแห จำนวน 60,000 ตัว ให้กับคณะกรรมการแหล่งน้ำ บ้านนาเหล่า หมู่ 5 , 7 , 11 เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำ ตามโครงการฟื้นฟูปลาไทย ณ หนองฝายกลาง หนองฝายใต้ และหนองโปร่งหัก ในพื้นที่ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233