ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564  ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน  2564 ในการนำเสนอผลงานวิชาการ  ภาคโปสเตอร์ เรื่อง “ประสิทธิภาพของโปรตีน พลังงาน และต้นทุนการผลิตของการเลี้ยงปลาบึกในคอกในบ่อดิน” โดยนางนพมาศ เจียวตั้ง นักวิชาการประมงชำนาญการ เป็นผู้นำเสนอผลงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

     595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233