โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดอุดรธานี กระทรวงเเกษตรและสหกรณ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

     595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233