โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดอุดรธานี กระทรวงเเกษตรและสหกรณ์

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233