ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศพจ.อุดรธานี เพาะพันธุ์ปลาซ่า (ปลาประจำจังหวัดอุดรธานี) สำเร็จ พร้อมนำลูกพันธุ์ปล่อยคืนธรรมชาติ และ ต่อยอดงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงเป็นอาชีพทางเลือกของเกษตรกร

 

    นายธีรวัฒน์ สัมภวมานะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ศูนย์ฯประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาซ่า (Labiobarbus leptocheilus (Valenciennes,1842)) ซึ่งเป็น “ปลาประจำจังหวัดอุดรธานี” ดำเนินการเพาะพันธุ์โดย นายบรรพต พิชคำ นักวิชาการประมงชำนาญการ โดยใช้วิธีการฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (Buserelin Acetate) ในอัตรา 15 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (Domperidone) 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แล้วปล่อยให้ พ่อแม่พันธุ์รัดกันเอง พบว่า พ่อแม่พันธุ์ปลาซ่า  เริ่มผสมพันธุ์วางไข่หลังการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นประมาณ 6-8 ชั่วโมง ไข่ปลาซ่า เป็นไข่ชนิดครึ่งจมครึ่งลอย ฟักเป็นตัวภายใน 16-25 ชั่วโมง ถุงไข่แดงยุบภายใน 4 วัน ผลการทดลองเพาะพันธุ์โดยใช้ แม่พันธุ์ : พ่อพันธุ์ ในอัตราส่วน 70 : 140 ตัว ได้ลูกปลาประมาณ 250,000 ตัว

 

    ภายหลังถุงไข่แดงยุบ นำลูกปลาไปอนุบาลในบ่อดิน ให้ไข่แดงต้มสุกละลายน้ำกรองผ่านผ้าโอล่อนแก้วเป็นอาหารติดต่อกัน  3  วัน จากนั้นให้ปลาป่นผสมรำ อัตราส่วน 1 : 2 เป็นอาหาร ภายหลังจากการอนุบาลนาน 30  วัน พบว่า ได้ลูกพันธุ์ปลาซ่าขนาดประมาณ 2- 3 เซนติเมตร จำนวนประมาณ 145,000 ตัว มีอัตรารอดประมาณร้อยละ 58 ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี จะนำลูกพันธุ์ปลาซ่าบางส่วนปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเพิ่มแหล่งอาหารให้ประชาชนในท้องถิ่น และจะนำลูกพันธุ์ปลาซ่าส่วนที่เหลือไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงเป็นอาชีพทางเลือกให้เกษตรกร  ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไปในอนาคต

 

  ปลาซ่า เป็น “ปลาประจำจังหวัดอุดรธานี”  มีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่า ปลาซ่า ปลาคุยลาม หรือปลาคุยลามแดง พบแพร่กระจายใน   ลุ่มน้ำต่าง ๆ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำซุนดาในเกาะบอร์เนียว ฯลฯ มีลักษณะลำตัวเพรียวยาว มีหนวดยาวที่มุมปาก 2 คู่  เกล็ดเล็ก ลำตัวสีเงิน มีแถบสีคล้ำพาดตามยาว 5-6 แถบ ครีบหลังยาวมาก และมีขอบสีคล้ำ ครีบหางเว้าลึกสีแดงเรื่อ ความยาวสูงสุดที่เคยมีรายงาน มีขนาด  26 เซนติเมตร ฤดูวางไข่ในช่วงฤดูฝน เครื่องมือประมงที่ใช้ในการจับ ได้แก่ มอง แห ตุ้ม สะดุ้ง ฯลฯ ประชาชนในท้องถิ่นนิยมนำมาบริโภคในรูปแบบ  การแปรรูปเป็นปลาร้า ปลาแดดเดียว และปลาส้ม

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233