ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-21  |   ข่าววันที่: 2021-06-21 |  อ่าน: 45 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2564 นายนเรศ นาเมืองรักษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และคณะ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ พร้อมให้ความรู้ และคำแนะนำในการเลี้ยงปลา ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่ อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอม และอำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี จำนวน 45 ราย รายละ 2,000 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น  90,000 ตัว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000