ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-21  |   ข่าววันที่: 2021-06-17 |  อ่าน: 51 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564 นายนเรศ นาเมืองรักษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และคณะ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ และคำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by agri-map) ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองฯ และ อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 ราย ปัจจัยที่สนับสนุนได้แก่ ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 1,600 ตัวต่อราย อาหารปลาดุกเล็ก จำนวน 1 กระสอบต่อราย ปูนขาว จำนวน 1 ถุงต่อราย และปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 1 กระสอบต่อราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000