ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-21  |   ข่าววันที่: 2021-06-14 |  อ่าน: 102 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2564 นายบรรพต พิชคำ นักวิชาการประมงชำนาญการ และคณะ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะกรรมการแหล่งน้ำโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง ดำเนินการติดตามผลผลิตสัตว์ในแหล่งน้ำหนองกุง บ้านคลองเจริญ ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลการดำเนินการติดตามการเจริญเติบโตสัตว์น้ำ พบว่า สัตว์น้ำที่ปล่อย 3 ชนิด ได้แก่  ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ และปลานิล มีอัตราการรอด และการเจริญเติบโตที่ดี ในระดับที่น่าพอใจ โดยพบปลานิลมากสุด

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000