ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-14  |   ข่าววันที่: 2021-06-09 |  อ่าน: 74 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2564 นายนเรศ นาเมืองรักษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และคณะ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by agri-map) ในเขตพื้นที่ อ.กุมภวาปี อ.ไชยวาน อ.กุดจับ อ.บ้านผือ อ.น้ำโสม อ.พิบูลย์รักษ์ อ.เพ็ญ อ.สร้างคอม อ.หนองหาน อ.บ้านดุง และ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 ราย ปัจจัยที่สนับสนุนได้แก่ ปลาตะเพียนขาว จำนวน 1,600 ตัวต่อราย อาหารปลาดุกเล็ก จำนวน 1 กระสอบต่อราย ปูนขาว จำนวน 1 ถุงต่อราย และปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 1 กระสอบต่อราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000