ประชุมร่วมเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นไทย-เมียนมาร์ (ด่านสิงขร-มูด่อง)

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุมร่วมเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นไทย-เมียนมาร์ (ด่านสิงขร-มูด่อง) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-01  |   ข่าววันที่: 2017-06-01 |  อ่าน: 315 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.สมนึก พรหมศร หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กรมประมง ได้เข้าประชุมร่วมเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นไทย-เมียนมาร์ (ด่านสิงขร-มูด่อง) ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานภาครัฐภาคเอกชนไทย-เมียนมาร์ อาคารโดมวัฒนธรรม (จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร) ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้การเดินทางเข้า-ออก และการค้าชายแดนของประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ชี้แจงขอความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เมียนมาร์เกี่ยวกับการนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยได้ขอให้แนบเอกสารใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) หรือสำเนาการแจ้งนำสินค้าออกจากต้นทาง (Custom Clearance) หรือสำเนาใบขนสินค้าขาออก (Custom Declaration) หรือใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และใบกำกับการซื้อขาย (Invoice) ทุกครั้งที่มีการนำเข้า เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความถูกต้องเป็นไปตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,301)  สัตว์น้ำเอเลี่ยนสปีชีร์.. (1,256) ฉลามที่พบในประเทศไทยและชนิดพันธ์ุที่ห้ามนำเข้า-ส่งออก ตาม พรก.ประมง 2558.. (790) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (741) หน่วยงานในสังกัด.. (739) จำแนกชนิดกุ้งมังกร.. (737) กุ้งมังกรแต่ละชนิด.. (726) ปลากระเบนที่พบในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง.. (715) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละ พรบ... (673) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (604) CIUU.. (577) การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมตะนาวศรีผ่านด่านสิงขรและท่าเรือระนอง ไปประเทศที่สาม.. (555) รับสมัคร นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท.. (511) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .. (488) ร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวง.. (483) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (477) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (470) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (465) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (463) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (450)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000