ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้การต้อนรับนายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต และตัวแทนจากสมาคมประมงแห่งประเทศไทย

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้การต้อนรับนายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต และตัวแทนจากสมาคมประมงแห่งประเทศไทย  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-02  |   ข่าววันที่: 2020-02-29 |  อ่าน: 160 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้การต้อนรับนายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต และตัวแทนจากสมาคมประมงแห่งประเทศไทย ซึ่งได้เดินทางมาดูการปฏิบัติงานในการอนุญาตสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ด่านฯ ตั้งแต่การขออนุญาตก่อนวันนำเข้า การตรวจสอบสินค้าก่อนตรวจปล่อย และขั้นตอนการขออนุญาตในระบบ Fisheries Single Window (FSW) พร้อมหารือและรับทราบแนวทางการทำงานของแต่ละหน่วยงานที่ได้บูรณาการร่วมกัน ทั้งเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ตำรวจตระเวณชายแดนที่ 146 และศุลกากร ซึ่งทางตัวแทนจากสมาคมฯ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านฯ ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน และแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ด่านฯ เป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำเอเลี่ยนสปีชีร์.. (1,544)  ประวัติหน่วยงาน.. (1,419) ฉลามที่พบในประเทศไทยและชนิดพันธ์ุที่ห้ามนำเข้า-ส่งออก ตาม พรก.ประมง 2558.. (878) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (850) จำแนกชนิดกุ้งมังกร.. (846) หน่วยงานในสังกัด.. (831) กุ้งมังกรแต่ละชนิด.. (828) ปลากระเบนที่พบในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง.. (821) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละ พรบ... (766) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (687) CIUU.. (644) การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมตะนาวศรีผ่านด่านสิงขรและท่าเรือระนอง ไปประเทศที่สาม.. (606) รับสมัคร นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท.. (601) ร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวง.. (579) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .. (549) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (542) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (533) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (518) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (506) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (492)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

     ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000