ประชุมด่านฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (ครั้งที่6)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

ประชุมด่านฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (ครั้งที่6)  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-08  |   ข่าววันที่: 2017-05-08 |  อ่าน: 261 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สมนึก พรหมศร หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ด่านฯ ทุกคน ได้จัดประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานและหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งชี้แจง สอบถามปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการทำงานภายในด่านฯ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น


  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำเอเลี่ยนสปีชีร์.. (1,670)  ประวัติหน่วยงาน.. (1,461) ฉลามที่พบในประเทศไทยและชนิดพันธ์ุที่ห้ามนำเข้า-ส่งออก ตาม พรก.ประมง 2558.. (939) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (901) จำแนกชนิดกุ้งมังกร.. (894) กุ้งมังกรแต่ละชนิด.. (870) หน่วยงานในสังกัด.. (865) ปลากระเบนที่พบในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง.. (860) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละ พรบ... (809) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (716) CIUU.. (670) การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมตะนาวศรีผ่านด่านสิงขรและท่าเรือระนอง ไปประเทศที่สาม.. (630) ร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวง.. (626) รับสมัคร นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท.. (621) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (576) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .. (572) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (559) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (539) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (523) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (509)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

     ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000